Výsledky školského kola SOČ 2022/2023

Dňa 8. marca sa konalo v priestoroch Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša školské kolo prehliadky žiackych študentských prác a projektov v rámci súťaže Stredoškolská odborná činnosť – SOČ. Ide o prestížnu súťaž. Žiaci a žiačky, ktorí a ktoré postúpia a uspejú v ďalších kolách, môžu získať výhodu pri prijímaní na vysokú školu. Tým najúspešnejším sa pomocou SOČ môžu naskytnúť aj rôzne ponuky spolupráce od firiem. Budú tak mať možnosť odštartovať svoju budúcu kariéru.

Žiaci a žiačky tretieho a štvrtého ročníka sa zapojili do súťaže s projektami, ktoré riešili samostatne alebo za pomoci konzultantov a konzultantiek. V mnohých prípadoch ide aj o niekoľkoročnú prácu, ktorej realizácia vyžaduje viac vedomostí než ponúka štandardné stredoškolské učivo. Okrem projektov bolo úlohou zúčastnených vypracovať sprievodnú dokumentáciu a pripraviť si prezentáciu svojej práce.

Projekty obhajovali pred odbornou hodnotiacou komisiou. Tento rok posudzovala komisia práce v piatich súťažných kategóriách a vybrala postupujúcich a postupujúce do krajského kola. Postupom získajú možnosť porovnať svoje schopnosti so žiakmi a žiačkami s rovnakými záujmami a môžu tiež získať skúsenosti pri prezentovaní výsledkov svojej práce.

Víťazom a víťazkám blahoželáme a veríme, že sa im bude dariť aj v ďalších kolách súťaže.

Prehľad postupujúcich do krajského kola z jednotlivých súťažných odborov

Kategória 1: Voľný čas 
1. miesto Sofia Sliacka IV.E Kuchárska kniha pre celiatikov 
2. miesto Jessica Púčeková IV.E Spoločenský magazín 
Kategória 09: Strojárstvo, hutníctvo, doprava 
1. miesto  Šimon Kukula IV.C Automatizovaný skleník 
Kategória 11: Informatika 
1. miesto Andrej Bočkaj IV.C Automatizované ovládanie ústredného kúrenia 
2. miesto Dávid Boldog III.C Jozef Pikula III.C  Edu Widget 
3. miesto Martin Dzuruš IV.B Sieťový termostat 
Kategória 12: Elektrotechnika a hardware 
1. miesto  Andrej Sedláček IV.C Gitarová hlava 
2. miesto  Norbert Celeng IV.D Automatizovaný skleník 
Kategória 14: Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 
1. miesto Matej Mojžiš IV.C Didaktická pomôcka PLC