Preventívny program proti šikanovaniu

Prečo človek šikanuje druhého? Aké môžu byť príčiny a dôsledky fyzickej a psychickej agresie? Kto sa môže stať agresorom a kto obeťou šikany? Dá sa predchádzať šikane v škole? Na všetky tieto otázky sme hľadali odpovede s vybranými žiakmi 1. ročníka. Program bol bohatý a my sme prvýkrát vyskúšali metódu štruktúrovanej drámy a myslím, že nám to vyšlo.

Ďakujeme Matejovi Mojžišovi a Samovi Kocúrovi za perfektne pripravené a zrealizované aktivity. ?

Martina Kalčoková a Marek Zákopčan