Viac ako sto žiakov a žiačok sa zapojilo do školského kola súťaže ZENIT

Tak ako každý rok, sa žiactvo Murgašky zapojilo do súťaže ZENIT v kategóriách elektronika a programovanie. O súťaž je medzi žiakmi a žiačkami veľký záujem, o čom svedčí aj fakt, že v tomto roku si v školskom kole overilo svoje vedomosti a schopnosti viac ako sto Murgašákov sa Murgašáčok.

Školské kolo súťaže ZENIT v elektrotechnike sa konalo 19. októbra. Súťažiaci a súťažiace absolvovali písomný test. Úspešní riešitelia postúpili do druhého kola, ktoré sa konalo 23. októbra. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, kategória A – žiaci 3. a 4. ročníka a kategória B – žiaci 1. a 2. ročníka. Celkom sa do súťaže zapojilo 52 žiakov a žiačok.

Výsledky školského kola súťaže ZENIT v elektronike

ZENIT v elektronike – kategória A
1. miestoAdam Kováč IV. D
2. – 3. miestoBoris Bahleda IV. C František Mikuláš IV. B
ZENIT v elektronike – kategória B
1. miestoRichard Kán II. D
2. miestoTomáš Richter II. C
3. miestoKristián Múdry  II. D

Súťaž ZENIT v programovaní pozostávala z troch častí: programovanie, web a grafika.

V kategórii programovanie boli žiaci zaradení a žiačky zaradené do dvoch kategórií podľa ročníkov, v rámci ktorých riešili online samostatné projektové úlohy z programovania vo zvolenom programovacom jazyku. Spolu v tejto kategórii súťažilo 33 žiakov a žiačok.

Do kategórie web sa zapojilo 5 žiakov a žiačok, ktorí a ktoré na základe zadania vytvorili webovú stránku.

V kategórii grafika, v ktorej súťažilo 13 žiakov a žiačok vypracovávali úlohy, ktoré súviseli s vizuálnym a výtvarným spracovaním zadania.

Víťazi a víťazka školských kôl súťaže ZENIT v programovaní:

ZENIT v programovaní – kategória A
1. miestoTimon Plichta IV. IT
2. miestoJozef Pikula IV. C
3.  miestoDávid Boldog IV. C Patrik Puškár IV. IT
ZENIT v programovaní – kategória B
1. miestoJakub Oravec I. C
2. miestoAndrej Šmeral II. B
ZENIT v programovaní – web
1. miestoSamuel Šadlák   II. B
2. miestoMarek Ostrolucký II. C
3. miestoMartin Michálik                IV. IT
ZENIT v programovaní – grafika
1. miestoMilan Bukóci IV. E
2. miestoSofiia Arshulik II. M
3. miestoJakub Tropek III. IT

A ešte niečo o ZENIT-e samotnom…

ZENIT je skratka piatich slov – zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť. Všetci, ktorí sa do súťaže zapojili, ukázali, že sú ochotní tieto vlastnosti rozvíjať a pracovať na sebe. Za to všetkým ďakujeme! Rovnako ďakujeme aj všetkým pedagógom a pedagogičkám, ktorí a ktoré sa na realizácii školského kola podieľali. Úspešným riešiteľom a riešiteľkám súťažných úloh blahoželáme a postupujúcim budeme držať palce v krajských kolách súťaže!