Spolupráca s firmou BRAIN IT a tvorba aplikácie Letspresso

Počas roka 2023/2024 sme vstúpili do spolupráce s firmou BRAIN IT a Žilinskou univerzitou, aby sme sa naučili niečo o tvorbe aplikácií a ich reálnom vývoji.

Výsledkom tejto plodnej spolupráce je aplikácia Letspresso, ktorá  funguje v experimentálnej verzii. Na vývoji aplikácie sa podieľali v rámci odborných predmetov žiaci II.IT, ktorí aplikáciu aj sami testovali.

Tento rok sme spoluprácu ukončili návštevou priamo vo firme BRAIN IT, kde sme zažili deň plný zábavy a získavania skúseností s reálnym biznis svetom. Vyskúšali sme si aj život vysokoškolákov. Spali na intráku a celý ďalší deň chodili a realizovali mini úlohy v laboratóriách univerzity.

Budúci rok nás táto milá skúsenosť čaká znovu s inou triedou.