Školské kolo SOČ

Dňa 5.3.2024 sa na pôde Murgašky konalo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti – po našom SOČ-ky. SOČ-ky sa zúčastnilo 25 žiakov a žiačok, ktorí a ktoré súťažili v piatich kategóriách a ich výkony hodnotili dve odborné komisie. Hodnotenie bolo pre odbornú porotu náročným sústom, pretože všetky práce boli na veľmi vysokej odbornej úrovni.  

Do krajského kola postupujú v každej kategórií práce z prvého a druhého miesta. Krajské kolo SOČ sa uskutoční v priestoroch našej školy 22.3.2024.

Víťazom a víťazkám blahoželáme a držíme palce v krajskom kole!

                                                                                                                                  Miroslava Guzlejová

Kategória 1: Voľný čas

  1. miesto             Thea Opálová IV.E                              Audiokniha
  2. miesto             Tereza Kostiviarová IV.E                    časopis Alarm
  3. miesto             David Alexander Pricher IV.E             webstránka Druhá ruka

Kategória 09: Strojárstvo, hutníctvo, doprava

  1. miesto             Tomáš Tišliar IV.D                              Oblúková zváračka
  2. miesto             Marián Wallner IV.D                          Pásový dopravník      

Kategória 11 : Informatika

  1. miesto   Patrik Puškár IV.IT                            Šachový robot
  2. miesto   Matej Stehlo IV.IT                             Interaktívna hra v reálnom prostredí
  3. miesto   Dávid Boldog IV.C                            Edu Widget

Kategória 12 : Elektrotechnika a hardware

    1. miesto    Marek Húsenica IV.C               Riadenie výkonu energie zo solárnych panelov

    2.miesto    Adam Kováč IV.D                      Absolútny Grayov enkodér čítaný obvodom FPGA

    3. miesto   Boris Bahleda IV.C                    Rotačné hodiny

Kategória 14 : Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

  1. miesto   Daniel Kása IV.C                    Arduino shield na meranie VA charakteristík súčiastok
  2. miesto   Samuel Pohl IV.D                  Merací prípravok na kontaktné meranie teploty s termočlánkom