Prezentácia žiackych maturitných prác a prác SOČ ,,na kruhu“

Prelom februára a marca už tradične patrí odovzdávaniu maturitných prác žiakov a žiačok štvrtého ročníka. Svoje celoročné úsilie, odborné vedomosti a praktické zručnosti nadobudnuté počas štyroch rokoch štúdia naši štvrtáci a naše štvrtáčky každoročne pretavia do záverečných prác v jednotlivých študijných odboroch, v ktorých sú už takmer ako doma.
Tí, ktorí a tie, ktoré si trúfajú výsledky svojej práce prezentovať i svojim spolužiakom a spolužiačkam či širšej verejnosti, sa zapájajú do Stredoškolskej odbornej činnosti – SOČ. Tento rok sa so svojimi prácami do SOČ rozhodlo zapojiť celkom 34 maturantov a maturantiek.
Všetky práce mali možnosť vidieť aj mladší spolužiaci a mladšie spolužiačky počas jedného celého dňa vo vestibule školy – ,,na kruhu“ – kde im ich predstavili samotní štvrtáci a štvrtáčky. Prezentácia prác pre mladšie ročníky sa tak môže stať inšpiráciou pre ich záverečné práce, ale môže rovnako žiakov a žiačky motivovať do tvrdej práce počas štúdia, ktorá sa rozhodne vypláca.
Žiaci a žiačky na kruhu mohli vidieť napríklad štvrtácke práce z oblasti elektrotechniky a hardware –audio spektrálny vizualizér, riadenie výkonu energie solárnych panelov cez počítač, absolútny Grayov enkóder čítaný obvodom FPGA, rotačné hodiny, plničku fliaš, arduinom ovládanú kdvadtokoptéru, automatický dávkovač krmiva či elektrický bicykel.
Z oblasti strojárstva, hutníctva a dopravy to boli – oblúková zváračka a pásový dopravník.
V oblasti informatiky sa objavili práce ako – šachový robot, interaktívna hra v reálnom prostredí, autíčko na ovládanie, Edu Widget, webová stránka alebo riadenie inteligentného vozíka prostredníctvom snímačov.
Štvrtáci načreli aj do oblasti tvorby didaktických pomôcok a technológií prezentovali Arduino shield na meranie VA charakteristík súčiastok či merací prípravok na kontaktné meranie teploty s termočlánkom.
Poslednom kategóriou bola problematika voľného času, kde žiaci a žiačky predstavili svojim spolužiakom a spolužiačkam práce ako – audiokniha, časopis Alarm, Balance, Ženský časopis, webstránku Druhá ruka, branding, videoklip, 3D model tanku M18, newave film, 3D prostredie a animáciu postavy.
Ďakujeme našim štvrtákom a štvrtáčkam, že sa s nami podelili o ich výnimočné práce!