Olympiáda SJL

Dňa 14. 12. 2023 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho 11 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách.

Olympiáda zo SJL mala tri časti. Prvou časťou bol vedomostný test, ktorý sa uskutočnil  on-line prostredníctvom portálu Edupage. Nasledovala písomná časť, tvorba textu v určenej žánrovej forme. Posledná bola ústna časť, prednes určeného rečníckeho žánru, ktorá bola pre súťažiacich najnáročnejšia. Všetci ju ale zvládli výborne. Víťazi oboch kategórií sa stali úspešnými riešiteľmi OSJL a postúpili do krajského kola. Sú to Tomáš Druga z 2.C v kategórii B a Nina Várošíková zo 4.E v kategórii A.

Víťazom srdečne blahoželáme.

Účastníci OSJL dokázali, že nielen technikou sú Murgašáci živí… a majú vzťah aj k materinskému jazyku.