Niečo z histórie rádioklubu OK3KEU na škole.

Počas môjho pôsobenia na SPŠJM 1958 – 1985, bola pre študentov k dispozícii kolektívna rádiostanica so značkou OK3KEU s ktorou mohli študenti vo voľnom čase, ale veľakrát aj cez prestávky a voľné, či suplované hodiny nadväzovať rádiové spojenia prakticky z celým svetom a to fonicky, alebo telegraficky. Neskôr, keď sme získali mechanický ďalekopisný stroj aj digitálne. A to bol rachot v rádioklube na treťom poschodí.


Otcom rádioamatérskeho vysielania na škole bol Ing.Imrich Ikrényi, ktorý po návrate z koncentračného tábora Mauthausen sa stal riaditeľom školy. Vybavil v roku 1951 koncesiu pre kolektívnu rádioamatérsku stanicu OK3KEU pre študentov a tiež sám pracoval pod značkou OK3IP až do roku 1956 . Po jeho odchode do Bratislavy, sice sporadicky, ale ním vyškolení operátori pokračovali vo vysielaní ďalej, viacmenej ilegálne, bez vedúceho operátora, ktorým bol dovtedy Ing. Ikrényi. Tejto funkcie sa ujal banskobystrický rádioamatér Milan Kešiar OK3UI a vykonával ju až do roku 1962. Keď som vykonal patričné skúšky a získal koncesiu pod značkou OK3CGB, viedol som rádioklub, do môjho odchodu zo školy 1985, ďalej. Mal som záujem udržať rádioklub pri živote, ale žiadny z mojich kolegov na škole o to nemal záujem, tak som požiadal miestneho rádioamatéra Gustava Weisera OM7GW aby klub viedol on. Vedenie školy čím ďalej, tým viac, nesúhlasilo s takýmto riešením a klub postupne prestal pracovať.


Pre činnosť rádioklubu bolo potrebné mať určité priestorové a materiálne vybavenie. Ak sme z počiatku mali k dispozícii požičaný komunikačný prijímač Lambda a vysielač zostrojený z inkurantných súčiastok, tak neskôr, po presťahovaní sa do novej školy na Hurbanovej ulici, to boli už transcivery Otava, Jizera, M160 a mohutný 1kW koncový stupeň.


Rádioklub, respektíve jeho operátori – študenti, sa zúčastňovali celoštátnych a svetových rádioamatérskych súťaží, organizovali a zúčastňovali sa ďalších rádioamatérskych aktivít ako bol rádioorientačný beh, rýchlotelegrafia, konštruovaniu doplňkových prístrojov, zariadení. V klube prebiehalo školenie nových operátorov, aj ich skúšky. Takto sa nám podarilo vyškoliť desiatky záujemcov o rádioamatérsky šport s ktorými sa občas stretávam na rádioamatérskych pásmach.

  OM7CG Július Voskár