Murgašáci navštívili Vysoké učení technické v Brne

Už tretíkrát absolvovali Murgašáci Deň otvorených dverí na Vysokém učení technickém v Brne. V tomto školskom roku sa exkurzie, ktorá sa konala 3. októbra, zúčastnili žiaci štvrtého ročníka – študijný odbor elektrotechnika. O exkurziu bol zo strany žiakov veľký záujem, pretože práve VUT Brno je vysokou školou, na ktorej chce pokračovať v štúdiu najviac absolventov Murgašky a študujú sa tu odbory, ktoré priamo nadväzujú na odborné zamerania študijného odboru elektrotechnika.

Priebeh exkurzie a návštevu jednotlivých pracovísk VUT opísal Juraj Slížik zo IV. D.

Silnoprúdová elektrotechnika a elektroenergetika

Pri našej návšteve sme mali príležitosť nazrieť do problematiky odboru silnoprúdová elektrotechnika a elektroenergetika na VUT. Mohli sme preskúmať laboratórium, kde sa testujú izolácie elektrických vedení a zariadení. V laboratóriu sme videli skrat a správanie elektrického oblúka. Okrem toho sme sa vybrali na strechu fakulty vybavenú solárnymi panelmi, ktoré študenti VUT využívajú pri výučbe. V miestnosti určenej na meranie výkonu a orientácie svetiel sme sa dozvedeli o význame efektívneho osvetlenia v budovách.

Automatizačná a meracia technika

Pri predstavovaní odboru automatizačná a meracia technika sme mali možnosť vidieť laboratórium využívajúce strojové videnie na kontrolu fľašiek alebo rôznych matíc a skrutiek. Okrem toho sme sa ocitli v miestnosti plnej rozpracovaných študentských projektov, medzi ktorými boli aj drony, roboty a autíčka.

Elektronika a komunikačné technológie

Odbor elektronika a komunikačné technológie nás priviedol do bezodrazovej miestnosti, kde sa skúšal vplyv elektromagnetických vĺn na rôzne elektronické zariadenia. Táto miestnosť bola vyložená čiernymi akustickými penami, čím sa zabezpečila minimálna odrazivosť a tým aj minimálny vplyv okolia. Okrem toho sa študenti zaoberali konštrukciou antén, ktoré neskôr testovali.

Informačná bezpečnosť

Odbor informačnej bezpečnosti na VUT v Brne sa venuje problematike ochrany dát a informácií pred neoprávneným prístupom a útokmi. Počas našej návštevy sme mali možnosť vidieť, ako študenti testujú vplyv rôznych vírusov na systémy a ich správanie. Navyše nám rozprávali o spolupráci s firmou Vodafone, s ktorou skúmajú možnosti aplikácie 5G siete v priemyselných halách prostredníctvom komunikácie medzi strojmi. .

Okrem návštevy fakúlt a odborných pracovísk vysokej školy sa Murgašáci zoznámili aj s historickým centrom a atmosférou mesta, kde možno strávia nasledujúce roky.

Za ochotu zorganizovať Deň otvorených dverí špeciálne pre našich žiakov a perfektne pripravený program ďakujeme prof. Ing. Tomášovi Kratochvílovi, Ph.D., proděkanovi pro vnější vztahy Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií.

Exkurzia sa žiakom veľmi páčila, o čom svedčia pozitívne ohlasy z ich radov. Niektorí sa už tešia, ako sa na VUT budúci školský rok vrátia, ako študenti prvého ročníka.

,,Páčila sa mi spoločná prehliadka historického centra. Rovnako sa mi páčila aj vysoká škola, jej moderné vybavenie a atmosféra vysokej školy.“

,,Zaujala ma prehliadka školy aj mesta. Bol som rád, že sme neboli viazaní a uprostred prehliadky sme sa mohli oddeliť a ísť si zblízka prehliadnuť veci, ktoré sa nám páčili.“

,,Bolo tam úplne super. Najlepšia exkurzia, akú som zažil.“

,,Páčilo sa mi to, čím sa tu zaoberajú aj priestory školy a bolo by príjemné študovať na VUT.“

,,Areál školy je nádherný, vybavený modernými zariadeniami. Rád by som strávil viac času na odbore, ktorý ma zaujíma.“