Koniec školského roka 2023/2024

Záver školského roka nás neodvratne dobehol! V piatok 28. júna sa žiaci a žiačky s pedagogickým zborom v tomto školskom roku videli naposledy a v posledný školský deň si so sebou domov odniesli vysvedčenia.

K záveru roka neodmysliteľne patrí aj bilancovanie. Počas slávnostného ukončenia školského roka boli ocenení aj najlepší žiaci z jednotlivých tried, žiaci, ktorí mali na vysvedčení samé jednotky a veru ich nebolo málo. Oceňovalo sa taktiež za rôznorodú a aktívnu reprezentáciu školy v rozličných oblastiach, napríklad v súťažiach ZENIT, Cisco, olympiády, Matematický klokan a mnoho iného… Vydvihnutá a odmenená bola aj trieda z najlepším prospechom a triedy, ktorá mala vymeškaných najmenej vyučovacích hodín.

Ďakujeme všetkým za aktívnu prácu počas školského roka a pevne veríme, že cez prázdniny načerpáte mnoho síl do nasledujúcich školských dní!

#spsjmurgasa #spsjm #murgaska #koniecroka #koniecskolskehoroka #koniecškoly