Erasmus+

Študentom našej školy bol po prvýkrát umožnený zážitok v podobe mobilitného projektu Erasmus+, hradený grantom EÚ. Prvá „testovacia“ skupina desiatich členov bola 29. novembra vyslaná do Prahy na SPŠ Spojovací Techniky Panská, ktorá, ako málokto vie, je aj našou bývalou družobnou školou. Murgašácka delegácia opustila Slovensko na dva týždne, počas ktorých ich okrem štúdia čakal aj bohatý program, za ktorý by sme sa chceli poďakovať pani Ing. Fraňovej, pánovi Ing. Ilavskému a pani Ing. Kramárovej. V deň príchodu sme hneď po ubytovaní vyrazili do mesta, aby sme spoznali krásy stovežatej Prahy a, samozrejme, i cestu do školy.


„Nahliadli sme do kultúry našej bratskej zeme. Navštívili sme množstvo pražských pamiatok a pripomenuli si našu spoločnú históriu. Nepohrdli sme však ani technickým múzeom či Národnou technickou knižnicou.”

                                                                                                                                                                                                   Patrik Grexa, 3.B


Musím povedať, že škola sídila na dosť nenápadnom mieste, no napriek tomu nás prekvapila veľkými triedami, ktoré boli povinne vybavené počítačmi a projektormi. Naši českí spolužiaci sa k nám správali ako k domácim a nebyť toho, že rozprávali trochu odlišným jazykom, povedal by som, že sa nachádzam na druhej Murgaške. Do programu bola zaradená i návšteva Elektrotechnickej fakulty ČVUT, spojená s prehliadkou post-modernej Národnej technickej knižnice, ako aj prehliadka fakulty MATFYZu na Karlovej univerzite.


„Bolo fajn, bolo super. Ale už sme naspäť v Bystrici.”

                                                                                                                                                                               Anonymný účastník zájazdu


Od cukrárne cez múzeá až po divadlá sme prechádzali Prahou, no ani tie dva týždne nám nestačili, aby sme navštívili všetko. Naša výprava teda dopadla úspešne a je to veľmi dobrá skúsenosť do života mladého stredoškoláka, pretože pobyt nás priučil i sebestačnosti, pochopeniu pre druhých a až veľmi dobre vlastnej orientácii, nakoľko sme sa po meste okrem programu pohybovali sami.


„Praha bola úžasný zážitok. Či už Murgaške veľmi podobná škola na Panskej, alebo nabitý program pani profesorky Fraňovej, ktorý mnohí cítime v nohách doteraz.”

                                                                                                                                                                                                Denis Javořík, 3.F


Na záver sa chcem poďakovať všetkým pedagógom, ktorí nás sprevádzali, vedeniu oboch škôl a, samozrejme, aj všetkým spoluúčastníkom za nádhernú skúsenosť, na ktorú budem ešte dlho spomínať. Zároveň prajem aj budúcim skupinám aspoň taký dobrý zážitok, aký sme mali my.