Druháci a druháčky stoja pred rozhodnutím – Ako v treťom ročníku s odbormi?

Pre žiakov a žiačky druhého ročníka študijného odboru elektrotechnika 2675 M sa 15. mája 2024 uskutočnila prezentácia zameraní pre ďalšie zameranie ich odborného štúdia. Od tretieho ročníka si môžu vybrať z 3 zameraní – priemyselná informatika, elektroenergetika a obrazová a zvuková technika.

V tomto roku prišli prezentovať žiakom a žiačkam svoje ponuky na odbornú prax aj niektoré firmy z blízkeho okolia, s ktorými SPŠ J. Murgaša už dlhodobejšie spolupracuje.

Vo svojich prezentáciách žiakom a žiačkam priblížili zameranie, výrobu, ako aj možnosti rozvoja. Tiež im bola ponúknutá možnosť vykonávať odbornú prax počas štúdia priamo na jednotlivých pracoviskách so zameraním na konkrétny odbor, ktorý si zvolia pre svoje nasledujúce štúdium.

O tom, že žiakov a žiačky táto problematika zaujímala, svedčí množstvo otázok, na ktoré im fundovane odpovedali predstavitelia jednotlivých firiem. Vďaka patrí zúčastneným firmám Chropynska Detva, EVONIK Slovenská Ľupča, Železiarne Podbrezová a RTVS – Štúdio Banská Bystrica.

V tomto momente je rozhodnutie len na samotných žiakoch a žiačkach. Pevne veríme, že si svoje budúce zameranie zvolia správne, bude ich napĺňať a v budúcnosti snáď i živiť