Deň Zeme – na Murgaške s Vysokým napätím!

Dňa 22. apríla sa celosvetovo oslavuje Deň Zeme. Tento sviatok sa prvýkrát oslavoval už v roku 1969 v San Franciscu. Cieľom bolo zvýšiť povedomie v oblasti energetickej účinnosti a recyklovaní odpadu na politickej úrovni a hľadať obnoviteľné zdroje energie.

V rámci pripomienky a osláv Dňa Zeme sme na Murgaške zorganizovali turnaj v spoločenskej hre Vysoké napätie. Úlohou žiakov tretieho ročníka odboru elektroenergetika bolo popasovať sa s výrobou elektrickej energie z dostupných zdrojov – uhlia, ropy, odpadu a uránu či zvoliť energiu z vetra vo veterných elektrárňach. Následne ju mali žiaci predať a distribuovať do nemeckých miest.

Vytvorili sa dve skupiny, z ktorých to najlepšie zvládli Michal Gregáň z III.D a Jakub Jánošík z III.C, k čomu im blahoželáme!

                                                                                                                                             Ing. Martin Šušota