Celoštátne kolo súťaže ZENIT sa konalo 18. – 21. marca 2024 na SOŠ elektrotechnickej na Zvolenskej […]
Zverejňujeme výsledkové listiny krajského kola SOČ, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. marca 2024 na Strednej priemyselnej […]
Dňa 22.marca 2024 na Strednej priemyselnej škole J. Murgaša konalo krajské kolo 46.ročníka stredoškolskej odbornej činnosti […]
Dňa 22. marca 2024 sa konalo krajské kolo SOČ na pôde našej školy. Zúčastnilo sa ho […]
Dňa 6.3.2024 sme prijali pozvanie od Regionálneho centra kariéry v BB a zúčastnili sa pilotného projektu […]
Dňa 7. marca sa konal priateľský hokejový zápas medzi Murgaškou a a SOŠ IT. Do tejto […]
V piatok 8.3.2024 na Murgaške prebiehalo projektové vyučovanie v spolupráci s firmou BRAIN IT a FRI […]
Prelom februára a marca už tradične patrí odovzdávaniu maturitných prác žiakov a žiačok štvrtého ročníka. Svoje […]
Naši druháci a prváci z odboru multimédiá sa v úvode marca zúčastnili typografického workshopu TYPOCLASS v […]
Triedy na Murgaške sú teraz vybavené najnovšou výpočtovou a audiovizuálnou technikou. No to nie je všetko! […]