Pochváľme sa výsledkami v súťaži Matematický klokan 2024!

Počas uplynulého týždňa prišli na Murgašku finálne výsledky celoslovenskej súťaže Matematický klokan 2024.

Nielenže výborne dopadli naši jednotlivci a jednotlivkyne, ale vďaka všetkým súťažiacim, ktorí a ktoré sa do Matematického klokana 2024 zapojili a uspeli, sa nám podaril husársky kúsok!

Získali sme:

1. miesto v kategórii KADET O12 (1. a 2. ročník) spomedzi všetkých zapojených SOŠ na Slovensku 

a tiež

3. miesto v kategórii JUNIOR O34 (3. a 4. ročník) medzi všetkými zapojenými SOŠ v SR!

Ďakujeme všetkým zapojeným žiačkam a žiakom!

P.S.: Najúspešnejších ,,matematických klokanov“ odmeníme koncom školského roka.

Mgr. Alžbeta Medveďová