Návšteva historického centra B. Bystrice a prehliadka ŠVK BB

Do úvodu roka Murgašáci a Murgašáčky skočili rovnými nohami a hneď sa vybrali na exkurziu…

Žiaci a žiačky 1. M spoločne so žiakmi z 2.A zablúdili do historického centra Banskej Bystrice, kde sa vďaka skvelým sprievodkyniam z Turistického informačného centra dozvedeli mnoho zaujímavostí o našej krásnej Bystrici.

Kroky prvákov a prváčok následne viedli do Štátnej vedeckej knižnice. Našli v nej oázu kníh, nahliadli do najrôznejších kútov tejto inštitúcie a dokonca zistili, že v ŠVK BB si možno i zaspievať.