Murgašácke úspechy na 46. ročníku celoštátnej prehliadky SOČ

Celoštátnu prehliadku SOČ tento rok hostila SOŠ veterinárna v Nitre. Prehliadka prác stredoškolskej odbornej činnosti sa konala v dňoch 24. až 26. apríla 2024.

Prehliadky sa v sedemnástich kategóriách zúčastnilo osem krajov. V každej kategórii mal kraj dvoch zástupcov či zástupkyne. Z našej školy sme na celoštátnom kole SOČ mali štyri ,,želiezka v ohni“.

Program bol náročný už od príchodu účastníkov a účastníčok. Prvý deň začal slávnostným otvorením celoštátnej prehliadky a počas druhého dňa súťažiacich a súťažiace čakala obhajoba vlastných odborných prác pred komisiou a publikom.

Medzi obhajobami a čakaním na výsledky, absolvovali účastníci a účastníčky prehliadku Nitry. Všetci netrpezlivo čakali na vyhodnotenie výsledkov, ktoré sa konalo až večer – na slávnostnej akadémii. Na pódiu sa veľkolepo vyhodnocovalo prvých päť miest.

Tento rok sme mimoriadne úspešní! Vo veľkej konkurencii sme získali tri umiestnenia!

Patrik Puškár zo IV.IT získal 3. miesto v kategórii Informatika so svojím Šachovým robotom.

Thea Opálková zo IV.E získala 4. miesto v kategórii Voľný čas so svojom krásnou Audioknihou.

Marek Husenica zo IV.C získal 5. miesto v kategórii Elektrotechnika a hardware s prácou Riadenie výkonu energie zo solárnych panelov.

Našim Murgašákom a Murgašáčke zo srdca blahoželáme! Máme z vás radosť.