Erasmus+ Praha 2024

SPŠ Jozefa Murgaša sa snaží poskytnúť svojim žiakom a žiačkam čo najširšie možnosti v oblasti rozvoja odbornej prípravy a vzdelávania vo zvolenom študijnom odbore napríklad vo forme krátkodobého študijného pobytu alebo stáže v zahraničí. Preto sa škola pravidelne zapája do aktivít programu EÚ Erasmus+ na podporu vzdelávania a odbornej prípravy. Ďalším cieľom projektu je vzájomná výmena skúseností medzi žiakmi a žiačkami z rôznych krajín, spoznávanie miestnej krajiny a kultúry.

V apríli 2024 absolvovalo dvanásť žiakov a jedna žiačka odboru inteligentné technológie a informačné a sieťové technológie, v sprievode dvoch pedagogičiek, odborný kurz zameraný na kybernetickú bezpečnosť na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu v Prahe. Počas kurzu získali nové zručnosti v ovládaní Linuxu, naučili sa, ako fungujú rôzne spôsoby šifrovania a hashovania. Vyskúšali si simulácie útokov, ako SQL Injection, Phishing, DDOS a iné. Venovali sa tiež analýze sieťovej komunikácie, základom programovania webových stránok, aj regulárnym výrazom. Okrem nových vedomostí získali aj skúsenosti s netradičným spôsobom vyučovania.

,,Popoludní sme sa venovali poznávaniu Prahy a nevynechali sme ani kultúrne akcie či odborné exkurzie, ako návšteva dátového centra Coolhousing a Letiska Václava Havla.

Pozreli sme si Hradčany, Karlov most, Vyšehrad či rozhľadňu na Petříne. Prešli sme sa po Kampe, námestiach a uličkách Starého mesta a ďalších miestach v centre Prahy. Z výšky Žižkovskej televíznej veže sme si prezreli krásy mesta. Cez víkend sme podnikli výlet na zámok Konopište.

Veľkým zážitkom bola návšteva muzikálu Bedári a nezabudnuteľná pre všetkých je Neviditeľná výstava, kde sme si interaktívnou formou vyskúšali, aký je život bez zraku. Ostal čas aj na zábavu vo forme únikovej hry a čas strávený s novými priateľmi.

Takmer dvojtýždenný pobyt v Prahe bol pre všetkých prínosný. Žiakom a žiačke umožnil získať nové poznatky a skúsenosti, preveriť ich samostatnosť. Pre nás, pedagogičky, to bola jedinečná príležitosť poznať žiakov a žiačku aj z inej stránky a robiť im sprievodkyne pri zoznamovaní sa s Prahou, jedným z najkrajších európskych miest.

Zúčastneným žiakom a žiačkam patrí veľká pochvala za ich spoluprácu a ochotu zúčastňovať sa plánovaných aktivít, ale aj ich záujem s nadšením objavovať možno menej známe, ale rovnako zaujímavé miesta aj v čase svojho osobného voľna.

Veríme, že si priniesli nielen nové vedomosti, ale aj krásne spomienky na svoj pobyt v Prahe.“

   Ing. Lada Kramárová