Erasmáci z Murgašky sa predstavili počas Európskej Banskej Bystrici na Námestí SNP

V piatok 10. mája sme si pripomenuli 20.výročie vstupu Slovenska do EÚ. Na Námestí SNP sa v rámci osláv tohto výnimočného dňa konalo podujatie Európska Banská Bystrica.

Podujatie sprevádzal bohatý kultúrny program s ďalšími sprievodnými aktivitami, ktorých súčasťou sme boli aj my. S naším erasmáckym tímom z Murgašky sme publiku predstavili fungovanie mobility Erasmus+ u nás, na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša.

Vďaka EÚ sme sa stali súčasťou spolupracujúceho celku mnohých krajín a môžeme sa zapájať do rôznych medzinárodných spoluprác. Jednou z nich je napríklad aj mobilita Erasmus+, do ktorej sa Murgaška aktívne zapája od roku 2018 v rámci odborného vzdelávania a prípravy v jednotlivých študijných odboroch.

Každoročne absolvuje mobilitu Erasmus+ v priemere 30 našich Murgašákov a Murgašáčok. V rámci Erasmu sa žiaci a žiačky vydávajú do krajín ako Česká republika, Nemecko, Taliansko či Portugalsko. Naším hlavným cieľom je počas realizácie mobility spojiť teoretické poznatky s praktickou skúsenosťou, vytvárať úzku spoluprácu medzi školami a firmami aj na medzinárodnej úrovni a v neposlednom rade sa snažíme o prísun nových trendov do odborného vzdelávania v rámci priemyselnej revolúcie Industry 4.0…

…aj o tomto všetkom sme hovorili na Námestí SNP počas Európskeho dňa!

Nebolo to však len o Erasme. Návštevníci a návštevníčky na podujatí Európska Banská Bystrica mali možnosť zastaviť sa v informačných stánkoch, v ktorých sa prezentovali EÚ organizácie a veľvyslanectvá prezentujúce jazyk a krajinu pre podporu myšlienky rôznorodosti EÚ.

Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou.