Prípravné kurzy

Prípravné kurzy na prijímacie skúšky zo SJL a MAT

Občianske združenie Klub SPŠ Jozefa Murgaša organizuje prípravné kurzy zo SJL a MAT na prijímacie skúšky pre žiakov 9. ročníka.

Utorok (SJL, MAT) 15:30-17:00
 • 7.2.2023
 • 14.2.2023
 • 21.2.2023
 • 7.3.2023
 • 14.3.2023
 • 21.3.2023
 • 28.3.2023
 • 4.4.2023
 • 18.4.2023
 • 25.4.2023
Streda (SJL, MAT) 15:30-17:00
 • 8.2.2023
 • 15.2.2023
 • 22.2.2023
 • 8.3.2023
 • 15.3.2023
 • 22.3.2023
 • 29.3.2023
 • 5.4.2023
 • 19.4.2023
 • 26.4.2023
Sobota (SJL, MAT) 9:00-12:30 (podľa záujmu)
 • 11.2.2023
 • 18.2.2023
 • 25.2.2023
 • 11.3.2023
 • 18.3.2023
 • 25.3.2023
 • 1.4.2023
 • 8.4.2023
 • 15.4.2023
 • 22.4.2023
 • Cena za prípravný kurz je 75,- eur za predmet. (spolu SJL a MAT 150,- eur)
 • Prihlásiť sa môžete do 31.1.2023 na študijnom oddelení školy na tel. č. 048/4723315 alebo mailom na adresu: urbanska@spsjm.sk
 • Zaplatiť za kurz je potrebné do 3.2.2023 na číslo účtu klubu SPŠJM: SK46 0900 0000 0003 0150 6603, Variabilný symbol uveďte 2023
 • Do poznámky uveďte: PK SJL, MAT meno a priezvisko žiaka
 • Na prvú hodinu prípravného kurzu žiak prinesie vytlačený doklad o zaplatení kurzu.ie informácie na tel. č. 048/4723315.
 • Bližšie informácie na tel. č. 048/4723315.