Medzinárodná spolupráca pokračuje od roku 2018 programom Erasmus+

Názov projektu: 

Visualisation of Emotions of Classical Drama

Skratka projektu : VECDRA

Dátum začiatku projektu (dd-mm-rrrr) 01/10/2018

Dátum ukončenia projektu (dd-mm-rrrr) 31/05/2021

Medzinárodná spolupráca pokračuje od roku 2018 programom Erasmus+ – Strategické partnerstvá KA229, projektom Visualisation of Emotions of Classical Drama, do ktorého sú zapojené okrem našej školy ešte Vyšší odborná škola Informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky v Prahe a Gymnasium of Xanthi v Grécku. Tímy zahŕňajúce tridsať členov z každej školy participujú na projekte s osobitnými úlohami. Grécke gymnázium pripravilo dve divadelné predstavenia podľa hier Williama Shakespeara, zahrané pre verejnosť tamojšími žiakmi. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša ako špecialista na elektrotechniku a multimédiá, navyše s vlastným moderným televíznym štúdiom, zabezpečila celkový profesionálny záznam predstavení, tvorbu titulkov a špeciálnych efektov. Takisto vytvorí aj televízne upútavky a reportáže o projekte. Pražská partnerská škola organizačne zastrešuje celý projekt a jej žiaci sa sústreďujú na analýzu emócií a prejavov neverbálnej komunikácie vyplývajúcich z predstavenia hercov a textu divadelných hier. Tá bude následne súčasťou pripravovanej knihy ilustrácií. Žiaci Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša si okrem svojich technických zručností zlepšili komunikačné schopnosti v cudzích jazykoch, čitateľskú gramotnosť a kreativitu v dramatickom umení. Popri štúdiu Shakespearových hier diskutovali v rámci príprav o ich ideách, nadčasovosti a nachádzali súvislosti so súčasným spoločenským dianím.