Festival Zeme na Murgaške

Svetový deň životného prostredia (5. jún) si v Európe pripomíname na počesť prvej konferencie OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v roku 1972 v Štokholme pod heslom „Je len jedna Zem.“ Vo štvrtok, 6. júna 2024, sme si aj my, Murgašáci a Murgašáčky, v Mestskom parku v B. Bystrici pripomenuli krehkosť živých ekosystémov.

Do Svetového dňa životného prostredia sme sa zapojili prostredníctvom aktivít – odpadová pyramída, sila vody, znečistenie ovzdušia a mnohých ďalších.

Za netradičné prežitie posledných hodín vyučovania ďakujeme usporiadateľom (MŽP SR, SAŽP, ŠOP SR, NAPANT, SOS/BirdLife, EWOBOX, Hvezdáreň v B. Bystrici, SSM v B. Bystrici, BBSK, Life populair, SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši, SBM), žiakom 1.A, 2.A a 2.B triedy a vyučujúcim fyziky a matematiky (D. Roháčová, A. Medveďová).