Dni otvorených dverí 2023

V úvode decembra sme počas Dní otvorených dverí na Murgaške privítali žiakov a žiačky 8. a 9. ročníkov základných škôl z užšieho, ale aj širšieho okolia Banskej Bystrice.

Podujatie bolo veľkolepé, o čom svedčia aj samotné čísla návštevnosti. Dohromady počas Dní otvorených dverí, ktoré sa konali 5. a 6. decembra, prešlo bránami Murgašky viac ako 300 žiakov a žiačok.

Uchádzači a uchádzačky mali možnosť navštíviť priestory školy – vynovené odborné učebne počas vyučovania v jednotlivých odboroch, klasické triedy, ale mohli nahliadnuť napríklad aj do multimediálneho bloku D a oddychovej zóny.

Uchádzačov a uchádzačky o štúdium na SPŠ JM vo vestibule školy čakal nielen informačný stánok, kde sa mohli dozvedieť všetky potrebné informácie o škole, učebných odboroch a školskom živote, ale mali si možnosť zahrať aj populárnu hru Zlatý Murgašák a odpovedať na otázky preverujúce ich všeobecný prehľad. Za správne odpovede sa samozrejme získavali odmeny vo forme cukríkov a hot-dogov.

Netrpezlivo očakávame prijímacie skúšky a následne i v september, keď sa náš veľký a výnimočný kolektív rozrastie o nových Murgašákov a Murgašáčky!

Tešíme sa na vás!