Aplikácia Apetit Mobile od študenta SPŠ J. Murgaša Jána Kostora

Digitálnemu svetu dnes dominujú mobilné aplikácie a prehliadanie webu na desktopoch je na ústupe. Smartfóny a mobilné aplikácie sa stali súčasťou nášho života a trend bezpapierovej kancelárie pomaly naberá na realite. Je potešiteľné, že na našej škole sú žiaci, ktorí už počas štúdia dokážu navrhnúť a vytvoriť softwarové riešenia, ktoré sa okamžite stávajú použiteľnými v dennom živote. Jednou z aktuálnych noviniek je vytvorenie mobilnej aplikácie Apetit Mobile, ktorá umožňuje objednávanie obedov v školskej jedálni priamo z mobilného telefónu bez použitia prehliadača. Úspešným autorom je Ján Kostor, študent III.A triedy, ktorý nám ochotne odpovedal na niekoľko otázok ohľadom tvorby aplikácie.

Čo ťa viedlo k tvorbe tejto aplikácie?

Ako prvý s nápadom spraviť appku, ktorá uľahčí zdĺhavé objednávanie obedov, prišiel spolužiak, ktorý ma s tým raz v škole podpichol. Keďže som už vďaka pánovi profesorovi Janovcovi mal poznatky o jazyku C#, prišlo mi dosť zaujímavé naučiť sa niečo o tom, ako sa tvoria mobilné aplikácie. Na začiatku mi veľmi pomohol brat pána profesora Drienovského- p. Martin Drienovský, ktorý ma aj s jeho kolegami uviedli do sveta Xamarinu (framework na vývoj mobilných aplikácií). Aby som si odskúšal, čo ma naučili, začal som pracovať na appke pre našu jedáleň.

Ako sa ti to celé podarilo zrealizovať a aký bol postup tvorby?

Po odskúšaní ako pracuje Android, som si ako prvý cieľ zadal zobraziť aktuálnu ponuku jedál na stránke. Tento prvý mini cieľ mi zabral asi najviac času, lebo presne na tejto prvej funkcií som musel prísť na princíp ako dostať text zobrazený na stránke, do „čriev“ mojej aplikácie. Ešte viacej času mi zabralo to skutočne pochopiť, aby som mohol zoptimalizovať čas potrebný na načítanie aplikácie. Po splnení prvotného cieľa ma zaujímalo ako si ten obed objednám, a tak som sa s tým začal ďalej hrať. Týmto spôsobom som si postupne do appky dorobil všetky funkcie, ktoré som ja ako klasický užívateľ potreboval.

Môžeš nám priblížiť ako sa ti podarilo dostať tvoju aplikáciu na Google Play?

Po pár mailoch som si dohodol prvé stretnutie so zástupcami firmy Apis, na ktorom som im mal predstaviť, čo som vlastne vytvoril. Na začiatku stretnutia som dostal pochvalu, že som prišiel s niečím, čo tu už dávno malo byť. Následne mi vytkli pár vecí, ktoré by som mohol urobiť inak a dostal som ponuku, že ak aplikáciu upravím tak, aby si zákazník mohol vybrať na akú prevádzku sa chce pripojiť, tak sa to môže zverejniť na Google Play. Ja som s touto ponukou, síce neisto, ale súhlasil. Následne mi v Apise pridelili jedného programátora, s ktorým som komunikoval o ďalšom postupe vo vývoji. Celkove mi celý proces tvorby aplikácie trval okolo pol roku.

Môžeš prezradiť tvoje budúce plány v súvislosti s touto aplikáciou?

Od začiatku októbra je aplikácia prístupná na Google Play pod názvom Apetit Mobile úplne zadarmo pre všetky prevádzky jedální, ktoré majú platnú licenciu mobilnej podpory. Mne zostáva na starosti spravovať túto aplikáciu pokiaľ budem študovať na Murgaške.

Mgr. Martin Mikuštiak